ACIGÖL (NEVŞEHiR) YÖRESİNDEKİ SENOZOYİK YAŞLI VOLKANİK KAYAÇLARIN PETROLOJİSİ-T. ERCAN vd.

Orta Anadolu’da Tersiyer ve Kuvaterner yaşlı volkanizmanın en etkin olduğu alanlardan biri de Acıgöl (Nevşehir) dolayları olup, olasılıkla Üst Kretase yaşlı ve çoğunlukla gabro türünde ultrabazik kayaçlarla, Paleosen yaşlı granodiyoritik sokulumlar bulunmaktadır.
Devamı
Copyright © 2013 Sumet YerBilimleri All Rights Reserved.
Tasarım & Programlama Deltapro