Zemin ve Yerleşime Uygunluk Etütleri


Zemin ve Yerleşime Uygunluk Etütleri

Yapıların, deprem, heyelan vb doğal afetler ve hatta herhangi bir afet olmadan yıkılmaları, yere gömülmeleri, zemin- yapı uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Yeni yapılacak bir yapının zemin koşulları doğru belirlenirse ve yapı buna uygun inşa edilirse, bu tür olaylar da yaşanmaz. 

Bir bölgenin yapılaşmaya açılması söz konusu olduğu zaman da zemin koşullarının belirlenerek imar planlarının buna göre yapılması gerekir.

Sumet Yerbilimleri olarak şirketimiz, zemin ve yerleşime uygunluk etütleriyle de hizmet vermekte, can ve mal güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmaktadır.


Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com