Hakkımızda


Sumet Yerbilimleri, 1980 Yılında İstanbul’da kurulmuş Türkiye’nin ilk kurulan jeofizik mühendislik bürosudur. 1988 tarihinden itibaren şirket merkezi İzmir’e taşınmıştır.

Sumet Yerbilimleri Sondajcılık Ltd. Şti., iki ortaklıdır. Bu ortaklar, Jeofizik Y. Mühendisi Erhan İçöz ve İnşaat Y. Mühendisi Dr. Görkem İçöz’ dür.

Şirket, yerbilimlerinin ve inşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarında yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar yapmaktadır.

 • Mikrobölgeleme, imara esas ve yerleşime uygunluk araştırma ve sondajları;
 • Güzergah, otoyol, demiryolu ve tünel araştırmaları;
 • Depremsellik, ve arazi kullanım araştırmaları;
 • Heyelan ve kaya düşmesi araştırmaları;
 • Jeotermal akışkan, ve karbondioksit araştırmaları;
 • Yeraltısuyu, tuzluluk, havza bazında yeraltısuyu araştırmaları;
 • Mermer, doğaltaş ve endüstriyel hammadde aramaları;
 • Metalik ve ametalik maden aramaları;
 • Doğalgaz ve petrol aramaları;
 • Arkeolojik alanların aranması ve haritalanması;
 • Katı-sıvı atık alanlarının araştırılması;
 • Altyapı araştırmaları ( gömülü boru ve elektrik hatları, baz kulesi altyapısı vb.);
 • Adli araştırmalar (gömülü ceset, toplu mezarlar, sığınak, gizli tünel vb.);
 • Deniz jeofiziği;
 • Teknik danışmanlık;
Geoteknik alanında ise danışmanlık, geoteknik tasarım, modelleme ve raporlama başta olmak üzere ,

 • Derin kazık ve iksa projeleri;
 • Derin temel dizaynı;
 • Zemin islah işleri;
 • Heyelan önleme projeleri;
 • Yamaç ve şev stabilite hesapları;
 • Sahaya özel sismik risk değerlendirmesi;
 • Zemin-bina etkileşimi;
 • Bina ölçümleri (donatı ve projeye uygunluk);
 • Geoteknik uygulamalar (fore kazık, jet grout vb.)
başlıca çalışma alanlarıdır.

Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com