6235 SAYILI TMMOB KANUNU


 Kanun Numarası : 6235
 
 
Kabul Tarihi : 27/1/1954
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/1954 Sayı: 8625
Yayımlandığı Dustur : Tertip: 3 Cilt: 35 Sayfa: 280
I – Odalar Birliği
 
 
muhendis, yuksek mimar, muhendis ve mimarları teskilatı icinde toplayan tuzel kisiliğe sahip Turk Muhendis ve Mimar Odaları Birliği kurulmustur.  
 
 Madde 1 – (Değisik: 19/4/1983 – KHK 66/1 md.)
Turkiye sınırları icinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan yuksek

6235 SAYILI TMMOB KANUNU
 


Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com