YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİ’NDE 03.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK


 05.02.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren YAPI DENETİM YÖNETMELİĞİ!nde, 03.04.2012 tarihinde değişiklik yapılmıştır:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-18.htm
Copyright © 2020 | sumetyerbilimleri.com